nasi partnerzy:

FUNDACJA CENTRUM DIAGNOZY TERAPII I EDUKACJI

DLACZEGO ?

Puck – stolica powiatu, w skład którego wchodzą miasta:  Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo oraz gminy: Kosakowo, Krokowa, Puck. W związku z brakiem specjalistycznej placówki, co wiąże się z uciążliwymi wyjazdami rodziców wraz z dziećmi do Trójmiasta i długim czasem oczekiwania na diagnozę, a w dalszej konsekwencji uzyskaniem stosownej terapii - w powiecie puckim bardzo jest placówka, która mogłaby kompleksowo zaopiekować się niepełnosprawnymi dziećmi wraz z ich rodzinami - od jak najszybszej pierwszej, jakże ważnej diagnozy, poprzez wsparcie, terapię oraz specjalistyczną edukację.

CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII i EDUKACJI ma na celu kompleksowe  wsparcie dziecka i rodziny w procesie rozwoju oraz edukacji dziecka. Placówka oferuje pomoc w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, SI (integracja sensoryczna) oraz inne wskazane z uwagi na potrzeby dziecka. Po każdej diagnozie wystawiana jest kompleksowa opinia na temat funkcjonowania dziecka oraz zaleceń do pracy z nim:  zarówno w domu, jak i w szkole.

Ponadto dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, jeśli diagnoza wykaże niepełnosprawności, mogą liczyć na wsparcie w zakresie uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - w tym zakresie placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku. Opinia daje dziecku możliwość  uczestnictwa w zajęciach ze specjalistami, którzy tworzą dla dziecka indywidualny program terapii obejmujący wsparciem także rodzinę dziecka. W ramach zajęć dziecko spotyka się ze specjalistami z zakresu logopedii, w tym także neurologopedii, psychologii ( różnych specjalności), fizjoterapii, terapii SI i innych oddziaływań. Rodzic natomiast może liczyć na wskazówki do pracy z dzieckiem w domu oraz bieżącą informację o postępach dziecka.

Ponadto w placówce można uzyskać wsparcie  terapeutyczne w oparciu o najnowsze techniki pracy oraz nowocześnie wyposażone sale dostosowane do potrzeb dzieci z różnymi deficytami, zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami.

Priorytet – podejście do dziecka indywidualnie i całościowo, z dbałością o rozwój dziecka w ujęciu jego potrzeb fizjologicznych, potrzeb bezpieczeństwa, samorealizacji, rozwoju, a także o wsparcie systemu w jakim następuje interioryzacja norm i zasad, uczenie się podstawowych umiejętności wpływających na rozwój człowieka, a także kształtujących jego poczucie własnej wartości. Diagnoza wskazująca na zasoby dziecka jest dla prowadzących punktem wyjścia do pracy z dzieckiem i rodziną, tak by pracę z deficytami uczynić łatwiejszą, przyjemniejszą, by bazować na sukcesach dziecka w pracy nad słabymi stronami.

W przedszkolu integracyjnym, prowadzonym przez Fundacje jest specjalna oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj.:
- grupy integracyjne z nauczycielami wspomagającymi;
- superwizje: diagnozy i konsultacje certyfikowanych terapeutów zewnętrznych, tworzenie indywidualnych programów terapii, monitorowanie postępów dziecka;
- codzienna indywidualna praca terapeutyczna dostosowana do potrzeb dziecka;
- zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej na profesjonalnie wyposażonej sali;
- wspomaganie rodziców: warsztaty, pomoc psychologiczna;
- dogoterapia;
- arteterapia;
- praca terapeutyczna z wykorzystaniem metody  Knillów, Weroniki Sherborne;
- opieka neurologopedy i psychiatry dziecięcego;
- terapia grupowa z zakresu przewzorowania odruchów metodą Sally Goddard-Blythe

 CO NAS WYRÓŻNIA:

- edukacyjne programy autorskie;
- praca metodami aktywizującymi;
- rozwijanie talentów w oparciu o koncepcję wielorakich inteligencji H. Gardnera;
- praca z uwzględnieniem dominacji półkuli mózgowych i kanałów odbioru rzeczywistości;
- działania zapobiegające ryzyku dysleksji;
- praca edukacyjna z wykorzystaniem metod: gimnastyki rytmicznej Kniessów, gimnastyki twórczej Labana, metody Batti Straus, Orffa, metody opowieści ruchowej Thulina;
- edukacja przez zabawę wg metody Klanzy.